W ostatnim czasie coraz częściej słychać o polskich producentach telefonów. Pomimo dużej konkurencji na rynku próbują niezłomnie znaleźć na nim swoje miejsce i coraz częściej im się to udaje. Ponieważ temat jest ciekawy postanowiliśmy zgłębić to zagadnienie i przyjrzeć się jak wyglądają dane dotyczące wyników sprzedaży nowych urządzeń. Jednak aby mieć pewność, że będą one miarodajne postanowiliśmy odwołać się do publicznie dostępnych danych, dla których możliwość ewentualnego zafałszowania jest znikoma. Ponieważ serwis Allegro jest największą w Polsce platformą e-sprzedażową, posiadającą liczbę aktywnych użytkowników idących w miliony liczymy, że prowadzone tam działania sprzedażowe rozpatrywane jako całość mogą w znacznym stopniu trafnie odwzorowywać  obecne trendy na rynku nowych telefonów firmowanych przez polskich producentów.

W naszej analizie wzięliśmy pod uwagę następujące firmy: Myphone, Maxcom, Manta, Kruger&Matz, Overmax, Goclever, Lark, Kiano oraz Modecom. Sprawdziliśmy aktualnie dostępne oferty dostępne na dzień 18.05.2017 roku z opcją „kup teraz”, uwzględniając zarówno  liczbę urządzeń dostępnych jak i sprzedanych.

Najpierw postanowiliśmy przyjrzeć się danym dotyczącym ilości dostępnych urządzeń.  W pewien sposób popularność danego producenta wśród wystawców może świadczyć o zwiększonym popycie jego produkty i pozwolić określić jego pozycję na rynku.

Jak widać zdecydowanym liderem w ilości dostępnych ofert jest Myphone, dla którego liczba trwających ofert sprzedaży na Allegro w dniu sporządzenia raportu wyniosła 885. Drugie miejsce w tym zestawieniu przypadło firmie Maxcom, która może się pochwalić ilością 601 dostępnych ofert sprzedaży. Na ostatnim miejscu podium znajdziemy firmę Manta z ilością 344 dostępnych ofert. Kolejne miejsca należą do Kruger&Matz (277 ofert), Overmax (225 ofert), Goclever (78 ofert), Lark (62 ofert) i Kiano (55 ofert). Stawkę zamyka Modecom z ilością 5 dostępnych ofert sprzedaży.

Patrząc pod kątem procentowego udziału w liczbie oferowanych urządzeń danego producenta można zauważyć, że trzy pierwsze firmy w zestawieniu  (Myphone, Maxcom i Manta) stanowią prawie 3/4 ogółu dostępnych ofert (72,3%). Można również zauważyć, że ilość dostępnych ofert urządzeń lidera stawki jest o 1/3 wyższa niż zajmującego drugą pozycję oraz przeszło 2,5 raza wyższa niż producenta zajmującego ostatnie miejsce na podium.

Przyglądając się ilości sprzedanych urządzeń widać, że niekwestionowanym zwycięzcą jest Myphone, dla którego liczba sprzedanych sztuk w dniu sporządzenia raportu wyniosła 1292. Drugie miejsce w tym zestawieniu przypadło firmie Maxcom która może się pochwalić liczbą 640 sprzedanych sztuk. Najniższe miejsce na podium przypadło Kruger&Matz z ilością 474 sprzedanych sztuk. Kolejne miejsca należą do Manta (468 sprzedanych sztuk), Overmax (404 sprzedanych sztuk), Goclever (182 sprzedanych sztuk), Kiano (55 sprzedanych sztuk) i Lark (25 sprzedanych sztuk). Stawkę zamyka Modecom z ilością 9 sprzedanych sztuk.

W zasadzie można powiedzieć, że porównując ilość dostępnych ofert z ilością sprzedanych urządzeń kolejne pozycje w zestawieniu pozostają niezmienne, jednak w ilości sprzedanych urządzeń firma Kruger&Matz lekko wyprzedziła firmę Manta. Ponadto firma Kiano wyprzedza firmę Lark.

Jeśli chodzi o procentowy udział w liczbie sprzedanych urządzeń danego producenta można zauważyć, że trzy pierwsze firmy w zestawieniu  (Myphone, Maxcom i Kruger&Matz) sprzedały prawie 67,8% spośród wszystkich sprzedanych urządzeń. Można również zauważyć, że ilość sprzedanych urządzeń firmowanych przez lidera stawki jest o 2 razy wyższa niż zajmującego drugą pozycję oraz 2,7 raza wyższa niż producenta zajmującego ostatnie miejsce na podium.

Kolejnym istotnym elementem, któremu chcieliśmy się przyjrzeć jest zbiorcza wartość sprzedanych urządzeń danego producenta.

Liderem w tym zestawieniu jest Myphone, którego urządzenia sprzedały się za łączną kwotę 297.358 PLN. Na drugim miejscu znajduje się firma Kruger&Matz, która może się pochwalić kwotą 190.501 PLN. Najniższe miejsce na podium przypadło Goclever z kwotą 91.832 PLN. Miejsca poza podium należą do firm Manta (85.728 PLN), Overmax (85.291 PLN), Maxcom (73.634 PLN), Kiano (17879 PLN) i Lark (3.919 PLN). Stawkę zamyka Modecom z kwotą 1.521 PLN. Podane w zestawieniu kwoty są kwotami brutto.

Wartość sprzedanych urządzeń w ujęciu procentowym kształtuje się w ten sposób, że na trzy pierwsze firmy w zestawieniu  (Myphone, Kruger&Matz i Goclever) przypada 68,4% wartości wszystkich sprzedanych urządzeń. Wartość sprzedanych urządzeń firmowanych przez lidera stawki jest o przeszło 1/3 wyższa niż zajmującego drugą pozycję oraz 3,25 raza wyższa niż producenta zajmującego ostatnie miejsce na podium.

Widać, że urządzenia firmy Kruger&Matz oraz Goclever zajmują wyraźnie wyższą pozycję w zestawieniu dotyczącym wartości sprzedanych urządzeń niż w poprzednio prezentowanych. Należy tu jednak pamiętać, że duża część telefonów tych dwóch producentów jest sprzedawana w wyższej cenie niż firm Maxcom i Overmax  i stąd ta zmiana. Najlepiej obrazuje to zestawienie danych pokazujące średnią cenę uzyskaną za urządzenie firmowane przez danego producenta.

Najwyższą średnia cenę w tym zestawieniu osiągnęła firma Goclever z wynikiem 505 PLN. Na drugim miejscu znajduje się firma Kruger&Matz, która może się pochwalić średnią ceną urządzenia w wysokości 402 PLN. Na trzecim miejscu znajdziemy Kiano z średnią 325 PLN za zakup urządzenia. Miejsca poza podium należą do Myphone (230 PLN), Overmax (211 PLN), Manta (183 PLN), Modecom (169 PLN) i  Lark (157 PLN), Najtańsze są urządzenia firmowane przez Maxcom ze średnią kwotą 115 PLN za jedną sztukę. Podane w zestawieniu kwoty są kwotami brutto.

Na koniec warto dodać, że suma dostępnych ofert dla wszystkich producentów zawartych w tej analizie wyniosła 2532, a suma wszystkich przeprowadzonych transakcji to 3549. Ponadto wszystkie urządzenia firmowane przez wymienianych powyżej polskich producentów sprzedały się za kwotę 847.663 PLN brutto.Tagi: Goclever, Kiano, Kruger&Matz, Lark, Manta, Maxcom, Modecom, Myphone, Overmax,

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar
wpDiscuz